Yeni bir pozisyonda göreve başlayan tüm çalışanlara kendi sorumluluklarıyla ilgili detaylı bir tanıtımın yanı sıra özel bir göreve başlama programı da sağlanır. Böylelikle, her çalışan yapının yanı sıra bağlantı kuracakları kişileri iyi tanır ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan özerklik ve çok yönlülüğe doğru bir adım atmış olur.

Kariyerleri boyunca çalışanlar, kendi faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili bilgilerden faydalanır. Yılda bir defa, yöneticileriyle birlikte kendi kariyer gelişim istekleriyle eğitim ihtiyaçlarını değerlendirirler. Bu sayede her çalışan iyi bir istihdam edilebilirliğe sahip olur ve böylelikle Metin Meçik İnşaat’ın faaliyetlerinin gelişimiyle uyum içinde kendi profesyonel gelişimlerini sürdürebilirler.

Metin Meçik İnşaat ilkeleri tarafından tanımlanan Grup hedeflerine ulaşılmasında her çalışanın katkısı vardır. Her yıl, çalışanlar grup hedeflerinin yanı sıra bireysel hedeflerden de faydalanır ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı da kendi müdürleri tarafından değerlendirilir.

Böylelikle, herkes için bir maaş ve takdir politikasının yürütülmesi sağlanır ki bu süreçte Metin Meçik İnşaat ilgili konumda gösterilen etkinliğin yanı sıra kişisel hedeflere ulaşılıp ulaşılmamasını da değerlendirme kriteri olarak göz önünde bulundurur.

Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır.

En iyi adayları Şirket’imize çekmek ve sonrasında çalışanlarımızı elde tutmak amacıyla rekabetçi bir modelle ücret ve yan hak paketlerini sağlamak istiyoruz.

İstihdam edilebilirliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, ortak sürdürülebilirliğimizin garantisidir.

Yönetim ekibine çalışanların karşılıklı güven ve saygıya dayanan açık iletişim ortamında ve adil değerlendirme koşullarında becerilerini geliştirebildiği ve çalışan güvenliğinin öncelikli olduğu kurumsal bir ortamı koruyan ve geliştiren tüm olanak ve hizmetleri sağlamak suretiyle Metin Meçik İnşaat ın kurumsal stratejik amaçlarına ve iş hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.

Şirket’in ilerlemesi için, ifade özgürlüğü, yaratıcılık ve inovasyonu teşvik eden ve destekleyen bir kurumsal anlayışla çalışan ilişkilerimizi geliştirmek ve bu çerçevede kurumsal iklimi ve çalışma ortamını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın isteklerine süratle yanıt verme düzeyimizi sağlamak ve korumak için insan odaklı organizasyon yapımıza güveniyoruz.

Çalışanlarımızın yaptığı her şey, Metin Meçik İnşaat ın gelişmesine ve piyasadaki itibarına yardımcı olmaktadır.

İşe alımda iş pazarının kurum kültürümüze ve iş ihtiyaçlarımıza en uygun ve en yetkin kişilerin organizasyonumuza katılımını ve şirket içinde de kişisel gelişim ve yükselmelerini esas alırken, çalışanlarımızın farklılıklarını en önemli zenginlik değerlerimiz olarak kabul ederek farklılıkların zenginliğini her fırsatta teşvik edilmektedir.

Click or drag a file to this area to upload.